Manager de Proiecte

Aplică la acest job completând formularul de la sfârșitul paginii sau trimite un email cu CV-ul tău la welcome@destinationiasi.ro.

Cerințe

 • Experiență în poziții de management de cel puțin 2 ani, cu activități susținute în turism sau în marketing;
 • Experiență dovedită în realizarea de prezentări cu public, inclusiv într-o limbă străină;
 • Cunoașterea principiilor și conceptelor din domeniul turismului și funcționarea industriei turistice;
 • Capacitatea de a implementa proiecte pe termen mediu și lung, cu obiective clare și cu monitorizarea performanței
 • Microsoft Word, Excel, Power Point la nivel avansat;
 • Limba engleză min. nivel B1, cu termeni specifici industriei turismului.

Salarizare

Te rugăm să ne comunici așteptările tale financiare în cadrul interviului.

Oferim bonusuri (sub forma unui Spor de Performanță) de 3-5%  din totalitatea fondurilor atrase din mediul privat (de tipul sponsorizări, cotizații, donații, alte forme de susținere), venituri suplimentare în Asociația Destination Iași ca manager de proiect în cadrul finanțărilor obținute în urma depunerii de proiecte. Sumele atrase în plus din fundraising, cotizații, proiecte depuse de personalul activ al Asociației, pot constitui un buget distinct din care o parte sa fie direcționat către salarii, suplimentând câștigurile salariale pe anumite perioade.

Misiune

Dezvoltarea Asociației

 • Dezvoltarea site-ului www.destinationiasi.ro
 • Amenajarea punctului de lucru care va deveni sediul Destination Iași  
 • Realizarea documentației necesare pentru recunoașterea asociației ca O.M.D. (organizație de management al destinației) de nivel local, județean sau regional, în acord cu legislația ce urmează a fi adoptată, necesitatea de a cerceta continuu cadrul legislativ actual în turism;
 • Realizarea de întâlniri cu actorii și decidenții din sectorul public, privat și asociativ relevanți pentru turism, pentru a înțelege dificultățile și prioritățile actuale;
 • Asigurarea legăturii cu Primăria Municipiului Iași, cu Consiliul Județean Iași pentru finanțarea activității Asociației, prin acordarea anuală a cuantumului Taxei Speciale (hotelieră) de promovare turistică;
 • Accesarea întregii palete de finanțări: finanțarea rețelei de OMD-uri (Ministerul Turismului, PNRR, ADRNE), fonduri europene, AFCN, sponsorizări private, alte parteneriate financiare etc.; pregătirea unor documente-suport, puncte de vedere, participarea la ședințele de consultare publică (din proprie inițiativă și/sau la solicitarea C.D.); depunerea de candidaturi la apeluri de proiecte finanțate din diverse surse;
 • Expunerea în media prin interviuri radio, TV, online, blog privind evenimentele Iașului sau stadiul avansării proiectelor Destination Iași

 

Dezvoltarea Destinației Iași

 • Implementarea brandului Iașului; comunicarea cu actorii și factorii interesați, crearea unei comunități de idei, angrenarea tinerilor și creativilor, a firmelor mari, a instituțiilor publice care pot integra brandul;
 • Cercetare în anumite domenii- cheie : filosofia OMD-urilor la nivel mondial, cercetare privind experiența de brand, legislația asociațiilor și fundațiilor, studierea continuă a Strategiei de Turism, Strategiei Culturale și a altor documente programatice ale Iașului, statistici, rapoarte, analiza comportamentului consumatorului (se pot delega persoane externe sau colabora cu Universitatea);
 • Elaborarea conceptului și realizarea fizică a unui stand și a unui pachet de promovare (kit de prezentare) a Destinației Iași (broșură, clip video, banner, instalație inovatoare), urmând a fi ulterior, în funcție de finanțări, aplicat pe anumite piețe-țintă sau la anumite târguri ;
 • Organizarea de infotripuri și/sau press-tripuri la Iași pentru creșterea imaginii destinației (min. 1 eveniment pe an, cu min. 10 participanți);
 • Implementarea unei campanii inedite țintite, de tipul „Iași – destinație de familie” sau „destinație romantică” (sau alte proiecte personale) pe o perioadă de 3/6 luni (minim 1 campanie);
 • (în funcție de buget) Demararea, la Iași, a unui eveniment major pe tema turismului de rang național, cu tematică precisă, diferențiată față de evenimentele similare naționale – spre ex. inovație, sustenabilitate, digitalizare, tehnologizare etc.), care să devină o tradiție anuală la dată fixă;
 • Colaborarea cu actorii din turismul local și regional în vederea îmbunătățirii experienței turistice în Iași, dezvoltării de proiecte ce au ca scop dezvoltarea și creșterea vizibilității destinației;
 • Crearea de parteneriate ale Destination Iași cu evenimente relevante pentru asociație și pentru domeniile turism/travel/hospitality/HoReCa  sau chiar dezvoltarea unor evenimente specifice sau a unor produse specifice (spre exemplu implementarea unui “mic dejun à la Iași”). 

Gestiunea Asociației:

 • Administrarea documentelor și bunurilor asociației, elaborarea de documente, gestionarea activităților, stabilirea parteneriatelor, negocierea contractelor, ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Director, încheierea de contracte de muncă cu viitorii angajați, asigurarea managementul economic și financiar al organizației;
 • Prezentarea în CD (Consiliul Director al Asociației) a raportului de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli (raportul financiar), etc.
 • Asigurarea relației cu expertul contabil (cheltuielile, normele, contracte cu furnizori de servicii și bunuri, bilanțul și balanța contabilă anuală) și cu cenzorul Asociației;
 • Depunerea documentelor la ANAF  și ITM, înregistrarea periodică la judecătorie a tuturor documentelor legale, gestionarea relației cu banca, 
 • Realizarea de întâlniri bilunare cu CD (Consiliul Director), propunerea de acțiuni în CD , elaborarea planului de management pe următoarele pe 3/6/12 luni, planificarea anuală a bugetului asociației.

Aplică la acest job

Completează formularul sau trimite un email cu CV-ul tău la welcome@destinationiasi.ro până la data de 28 iunie 2022.

Nume și prenume*
Adresă de email*
Telefon*
Spune-ne de ce crezi că ai fi potrivit pentru acest job*
Încarcă CV-ul tău
Maximum file size: 5 MB